Конвої Агентства ООН у справах біженців доставили будівельні матеріали до Луганська

Вперше за 5 місяців конвої Агентства ООН у справах біженців (UNHCR) прибули до непідконтрольних уряду територій Луганської області, доставивши життєво необхідні будівельні матеріали для тисяч людей, чиє житло було зруйноване чи пошкоджене внаслідок конфлікту. Про це повідомляє Представництва ООН в  Україні.

Два окремі конвої по 25 вантажівок кожен за підтримки Кластеру з логістики під керівництвом Всесвітньої продовольчої програми доставили матеріали, які дозволять Агентству ООН у справах біженців розширити програму з відновлення житла у регіоні. Перші 25 машин прибули у минулий четвер та доставили 23 тисяч листів шиферу до складів Агентства у Луганську.

Ще 25 вантажівок прибули сьогодні, у п’ятницю, із цементом, цеглою, рубероїдом, брезентом та цвяхами, а також кухонними наборами, каністрами, кип’ятильниками та сушками для взуття для використання взимку.

Незважаючи на домовленість про перемир’я, ситуація із безпекою на сході України залишається напруженою та нестабільною. Спалахи збройних протистоянь спричиняють щоденні жертви серед цивільного населення та руйнування осель. За оцінками Агентства ООН  у справах біженців близько 10 000 будинків на непідконтрольній території Луганської області були пошкоджені у результаті конфлікту.

З початку конфлікту у 2014 році  більше 2 мільйонів людей були змушені залишити домівки та шукати притулку в межах країни та за кордоном. Майже 800 тисяч людей, серед яких особи похилого віку та інші незахищені категорії, що перебувають на лінії розмежування чи поряд із нею, потребують  допомоги.

У багатьох будинках через обстріли та снаряди було повністю зруйновано дахи та вікна. Під час проведення оцінки пошкоджень у Луганській області у травні співробітники Агентства зустріли 77-річного Петра, колишнього будівельника, та його дружину. Вони більше двох років прожили у маленькій кімнаті – єдиній частині свого зруйнованого будинку, де збереглася стеля, що захищала їх від снігу, вітру та дощу.

Агентство ООН у справах біженців залишається стурбованим обмеженнями свободи пересування, які збільшують труднощі для таких людей, як Петро, що змушений боротися за доступ до соціальних виплат та пенсій на підконтрольній уряду території.

Значною проблемою залишається обмежена кількість контрольно-пропускних пунктів уздовж лінії розмежування. У Луганській області працює лише один пішохідний перехід у Станиці Луганській, де люди інколи змушені чекати до 8 годин. Довгі черги по 200-400 машин спостерігалися цього тижня на пропускних пунктах у Донецькій області.

Виплати соціальної допомоги та пенсій внутрішньо переміщеним особам було припинено, поки не буде перевірено їх адресу проживання. Це є значним ускладненням, насамперед для осіб похилого віку, осіб із інвалідністю та людей із особливими потребами, які є незахищеними під час багатогодинного очікування на контрольно-пропускних пунктах без наявності відповідних захисних споруд та санітарних умов. Агентство ООН у справах біженців ще раз закликає усі сторони гарантувати необмежений доступ до прав та соціальної допомоги для усіх переміщених осіб, незалежно від їх реєстрації та місця проживання.

Доставка гуманітарної допомоги на непідконтрольні території Луганської області зменшилася, оскільки багато спеціалізованих агентств ООН не могли вести там діяльність з лютого 2015 року.

Цього року команда Агентства ООН у справах біженців в Луганську разом з місцевою будівельною компанією, волонтерами, а також у співпраці з місцевими сільрадами планує до жовтня 2016 р. завершити відновлення 1 500 пошкоджених будинків на додаток до тих 1 500, що було відремонтовано у 2015 р. Близько 1 100 родин у 15 селищах, розташованих поблизу лінії розмежування, уже отримали будівельні матеріали, проте 40 відсотків цільового населення не зможе завершити роботи з відновлення житла без допомоги Агентства ООН у справах біженців.

За більш детальною інформацією, будь-ласка, звертайтеся до Ніни Сорокопуд, Радника з питань громадської інформації, тел. 050 310 17 67, email: sorokopu@unhcr.org

Довідково

Агентство ООН у справах біженців (UNHCR) – це міжнародна організація, діяльність якої спрямована на порятунок життя, захист прав та створення кращого майбутнього для біженців, вимушених переселенців та осіб без громадянства. Агентство ООН у справах біженців координує міжнародні зусилля у сфері захисту осіб, які були вимушені покинути свої домівки у наслідок конфлікту та переслідування. Організація надає життєво необхідну допомогу із забезпечення житлом,  непродовольчими товарами, а також допомагає захищати фундаментальні права людини. Агентство працює над створенням рішень, які дозволять людям мати безпечне місце, яке вони могли би називати «домівкою» та де вони могли би будувати краще майбутнє

 

UNHCR convoys delivered shelter materials to Luhansk

For the first time in five months, UNHCR convoys have reached conflict-affected populations in the non-government controlled area of Luhansk region in eastern Ukraine, delivering vitally-needed construction materials for thousands of people who had their homes damaged or destroyed during the conflict.

Two separate convoys of 25 trucks each travelled with support from Logistic Cluster led by WFP to deliver supplies that will enable UNHCR to expand its shelter programme in the region. The first 25 trucks arrived on Thursday and delivered 23,000 roofing sheets to the UNHCR warehouse in Luhansk.

Another 25 trucks arrived today (Friday) with cement, bricks, roofing material, tarpaulins and nails as well as kitchen sets, jerry cans and shoe dryers for use in winter.

Despite the ceasefire agreed in 2015, the security situation in eastern Ukraine remains tense and volatile. Flare-ups of hostilities continue to lead to daily casualties among civilians and the destruction of homes. UNHCR estimates that some 10,000 houses in non-government controlled areas of Luhansk have been damaged as a result of the conflict.

Since the onset of the conflict in 2014, more than 2 million people have been forced to flee their homes to seek sanctuary elsewhere in the country or abroad. Nearly 800,000, including the elderly and others in the most vulnerable categories, remain in need of assistance in or close to the conflict zone.

Many homes damaged by shell and mortar fire had their windows and roofs blown off. During an assessment mission to Luhansk in May, UNHCR officials met 77-year-old former construction worker Petro and his wife. They had lived in a tiny basement room — the only part of their shelled home that protected them from snow, rain and wind — for more than two years.

UNHCR remains extremely concerned about restrictions on freedom of movement that have aggravated hardships for people like Petro, who must also struggle to have access to benefits and entitlements – including pensions – on the government-controlled side.

A major problem is the limited number of checkpoints to cross the front line. In the Luhansk region, only one pedestrian checkpoint in Stanytsia Luhanska remains open, with people queuing up to eight hours to cross. Long lines of 200-400 cars were observed this week at checkpoints in the Donetsk region.

The payment of social benefits and pensions to Internally Displaced Persons has been suspended until their residential addresses have been verified. This is a major challenge, especially for the elderly, people with disabilities and other individuals with specific needs who face insecurity while waiting for long hours at check points without shelter or adequate sanitation. UNHCR renews its call to all actors to guarantee unrestricted access to benefits and rights to all displaced persons, regardless of registration status or current place of residence.

The delivery of humanitarian assistance has decreased to non-government controlled areas in the Luhansk region, as many UN agencies have not been able to operate there since February 2015.

This year the UNHCR team in Luhansk, working with a local construction company and volunteers, and in coordination with local village administrators, plans to complete the rehabilitation of 1,500  damaged houses by October 2016, in addition to 1,500 households repaired in 2015. About 1,100 families in 15 villages located close to the dividing line have already received construction materials, but 40 per cent of the targeted population will not be able to complete shelter works without UNHCR’s support.

For more information please contact Nina Sorokopud, Public Information and Communications Officer, tel. +38 050 310 17 67, email: sorokopu@unhcr.org

***

UNHCR, the UN Refugee Agency, is a global organization dedicated to saving lives, protecting rights and building a better future for refugees, forcibly displaced communities and stateless people. UNHCR, the UN Refugee Agency, leads international action to protect people forced to flee their homes because of conflict and persecution. We deliver life-saving assistance like shelter, non-food items, help safeguard fundamental human rights, and develop solutions that ensure people have a safe place to call home where they can build a better future.

 

Коментування та розміщення посилань заборонено.

Комментарии закрыты.