Про основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2018-2019 роки

Уряд схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки.

Прогноз розроблений за двома сценаріями та ґрунтується на аналізі розвитку економіки у 2015 році, поточної економічної ситуації, припущеннях, що враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників і ризиків, та містить припущення щодо розвитку економіки України у 2017 році (у цілому та за секторами економіки) з визначенням кількісних параметрів та основні прогнозні макроекономічні показники на 2018-2019 роки.  

Сценарій 1 передбачає успішне та швидке реформування економіки, що буде проводитися за підтримки міжнародного співтовариства та сприятливу зовнішньоекономічну кон’юнктуру. Основними чинниками росту виступатиме зростання інвестиційного попиту та експорту. За цим сценарієм прогнозується прискорення зростання ВВП до 3 %.

До сценарію 2 закладається гірша зовнішньоекономічна кон’юнктура та послаблення конкурентних позицій вітчизняної продукції в умовах повільних процесів модернізації економіки на тлі наявних викликів та ризиків. Як наслідок, за сценарієм 2 прогнозуються нижчі темпи приросту ВВП на рівні 1,5 %.

Відповідно до зазначених сценаріїв розроблено основні прогнозні макропоказники на 2018 і 2019 роки.

У середньому протягом цього періоду щорічне зростання ВВП може становити від 2 % (за сценарієм 2) до 4 % (за сценарієм 1) і буде забезпечуватись як розширенням експортних можливостей, так і поступовим зростанням інвестицій у виробничий капітал (модернізація економіки), реалізацією інвестиційних проектів з відновлення зруйнованих територій, підвищенням сукупної факторної продуктивності капіталу в результаті збільшення вкладень в інноваційні розробки та технології (підвищення рівня укладності економіки), реалізацією заходів щодо економії ресурсів і скорочення витрат (покращення показників ефективності споживання ресурсів), розвиток малого та середнього бізнесу та поліпшенням умов для підприємницької діяльності.

Коментування та розміщення посилань заборонено.

Комментарии закрыты.