Мінфін роз’яснює порядок відображення витрат, не підтверджених первинними документами контрагентів

Міністерство фінансів 22 квітня надало роз`яснення щодо особливостей відображення в бухгалтерському обліку витрат, не підтверджених первинними документами контрагентів (Лист №31-11410-06-5/11705).

 

Штучне невизнання витрат для цілей податкового обліку і, як результат, необґрунтоване донарахування податків та зборів контролюючими органами, змушувало бізнес доказувати законність здійснення господарської діяльності в судових інстанціях.

Своїм листом Мінфін врегулював це гостре питання, яке поставало перед бухгалтерами та управлінським персоналом під час перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств контролюючими органами.

 

Міністерство фінансів наголошує на неприпустимості порушення фундаментальних принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, адже вони є обов’язковими до використання як суб’єктами підприємницької діяльності, так і контролюючими органами. Міністерство фінансів України продовжує наближати податковий облік до бухгалтерського, гармонізує українське законодавство із європейським та впроваджує найкращі світові практики, що позитивно вплине на бізнес-клімат в Україні та зміцнить позиції у рейтингу Doing Business.

 

Бухгалтерський облік та фінансова звітність підприємства мають ґрунтуватися на принципах, передбачених Законом про бухгалтерський облік, одним з яких є принцип відповідності доходів та витрат. Згідно цього принципу для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.

 

Іншим, не менш важливим принципом є принцип превалювання сутності над формою, суть якого полягає в тому, що облік операцій і відображення їх у звітності слід здійснювати відповідно до їх економічної сутності, а не лише на основі юридичної форми.

Коментування та розміщення посилань заборонено.

Комментарии закрыты.